Om fiberföreningenHoberg Rensvist Härene fiber (HRH fiber) är en ekonomisk förening startad 2013, som byggt ett lokalt fibernät norr om Vårgårda. Föreningen HRH fiber är resultatet av en sammanslagning av socknarna Hoberg, Rensvist och Södra Härene. Fibernätet driftsattes 15 September 2015.