Frågor och svarFinns det några pågående driftstörningar?

NetAtOnce

Sappa

Frågor för dig som inte är medlem men funderar på att gå med i fiberföreningen?

Kan jag fortfarande bli medlem?

Fastigheter belägna i eller i närheten av Hoberg, Rensvist eller Södra Härene kan med stor sannolikhet bli anslutna även i efterhand. Kontakta oss för offert på info@hrhfiber.se. För er som har lång sträcka att gräva till vårt nät så är det just nu extra förmånligt att gå med i föreningen eftersom vi under en begränsad period har möjlighet att få bidrag.

Vad finns det för typer av abonnemang att välja på?

Det finns i huvudsak fyra abonnemangsformer att välja mellan.

Alternativ 1

NetAtOnce Bredband 1000/1000 Mbit/s och IP-telefoni för totalt 225 kr i månaden (inklusive moms och nätavgift).

Alternativ 2

NetAtOnce Bredband 1000/1000 Mbit/s och IP-telefoni och TV från Sappa. totalt 325kr per månad (ink. moms och nätavgift). Kanaler som ingår:

SVT 1, SVT 2, TV 3 Sverige, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12,

Discovery, Paramount Networks, SVT Barn, SVT Kunskap, SVT 24, Sappakanalen, AXESS TV.


Alternativ 3.

Korttidsavtal med NetAtOnce:

1 dag/hushåll 79 kr

7 dag/hushåll 150 kr

30 dag/hushåll 200 kr

Delårsabonnemanget har 1/7/30 dagars bindningstid.

Till priserna som anges här under alternativ 3 tillkommer nätavgift för att täcka service och underhåll på 100kr/månad till föreningen.

Alternativ 4.

Öppen anslutning. - Medlem tecknar abonnemang med Net At Once eller annan operatör. Nätavgift avlägges löpande till föreningen (f.n. 100kr/månad). Tjänster aktiveras genom att medlem kontaktar Net at Once för val av tjänsteleverantör.

Fler TV-kanaler?

På Sappa.se finns en mängd kanalpaket beskrivna som man kan lägga till. Alla som väljer Alternativ 1 (se ovan) har även det som Sappa kallar för ”Sappa Alltid”, det innebär att man inte behöver lägga till detta instegspaket utan man betalar enbart för dom kanalerna/kanalpaket man väljer till.

Vad kostar det att gå med i föreningen i efterhand?

De som gick med i föreningen från start har betalat en medlemsinsats på 21500kr och en anslutningsavgift på 1000kr plus moms. Vid medlemsinträde i efterhand tillkommer förutom den ordinarie insatsen och anslutningsavgiften, den faktiska kostnaden om den överstiger insatsen, samt en extra kostnad på 5000kr plus moms. I praktiken innebär detta att fastigheter som är belägna tillräckligt nära ett befintligt fiberskåp kan räkna med en kostnad på 29 000kr. I övriga fall kan kostnaden bli högre och för en mer precis prisbild behöver offert tas in från berörda entreprenör.

För er som har lång sträcka att gräva till vårt nät så är det just nu extra förmånligt att gå med i föreningen eftersom vi under en begränsad period har möjlighet att få bidrag på delar av kostnaden. Det kommer dock inte bli billigare än 29000kr. Hur vet jag om min fastighet ligger nära ett befintligt fiberskåp?

Kontakta styrelsen så tar vi fram ett utkast på hur nya fiberkablar kan dras och vad detta kan komma att innebära i form av kostnader. info@hrhfiber.se

Hur blir jag medlem?

Börja med att kontakta styrelsen för ett första utlåtande om hur din fastighet kan anslutas till nätet. info@hrhfiber.se

Vad säger banken om att låna till fiberanslutning?

Sparbanken i Alingsås kan hjälpa till med finansieringen av fiberanslutningen genom ett fiberlån. Lånebeloppet är max 30 000 kr och ges utan säkerhet men efter sedvanlig kreditprövning. Lånet har rörlig ränta (augusti 2017 3,04%) och amorteringstiden är max 10 år. Kontakta banken för mer information om villkoren.

Försäljning/Köp av fastighet

Vid försäljning/köp av en medlemsfastighet inom HRH Fibers verksamhetsområde så vill styrelsen för fiberföreningen förtydliga att:

1.Det är viktigt att se till att ett överlåtelseavtal skrivs så att överlåtelsen av andelen i fiberföreningen blir bekräftad. Mall för överlåtelseavtal finns här

2. Köpare av en medlemsfastighet skall skicka in en blankett för ansökan om medlemskap. Köparen skall också bifoga kopia på överlåtelseavtalet. Köparen övertar då säljarens andel i fiberföreningen Blankett för medlemskap/anslutningsavtal